BLAD MET GEZAG

Een hoog levensritme in de jaren twintig bracht twee Amerikanen met relatief weinig ervaring in de journalistiek ertoe een blad op te richten, dat al het belangrijke nieuws van die week bundelde. Briton Hadden en Henry Luce veronderstelden in 1923 dat veel mensen niet geïnformeerd waren `omdat geen enkele publicatie zich heeft aangepast aan de tijd die drukke mensen beschikbaar kunnen maken om geïnformeerd te blijven'. Time was het eerste weekblad dat uit volstrekt uiteenlopende gebieden al het nieuws systematisch in korte stukjes samenvatte.

Het blad werd na een aanloopperiode van ongeveer vijf jaar een groot succes. Het blad was invloedrijk en gezaghebbend. Hierdoor aangemoedigd lanceerden de bedenkers twee andere bladen die ook zeer succesvol werden en even maatgevend voor het genre dat ze vertegenwoordigden als Time zelf: het zakenblad Fortune (1930) en het fotoblad Life (1936).

De formule van Time werd nagebootst door het blad Business Week (1929), United States News (1933, vandaag de dag beter bekend als US News and World Report) en Newsweek (1933). In Europa vond de Time-formule vooral na de oorlog navolging. In Frankrijk werd het blad L'Express opgericht, in Italië Panorama en in Duitsland zag Der Spiegel het levenslicht. In Nederland is het blad Elsevier een afgeleide van de Time-formule.

Vandaag de dag lijdt Time wat gezag en invloed betreft een enigszins teruggetrokken bestaan. Time is tamelijk betrouwbaar, maar nogal saai, omdat veel herkauwd wordt wat andere media al veel eerder voorgeschoteld hebben. Het blad belooft kwistig horloges en miljoenen dollars in sweep-stakes om het lezersbestand op peil te houden. Time was uitgesproken conservatief van toon en is dat bij tijd en wijle nog steeds. De redactie handhaaft strikt de formule die meer dan 75 jaar geleden werd bedacht, wat wil zeggen veel current affairs, maar ook veel nieuws en achtergrond bij grotere maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Met anno 1999 veel meer concurrenten dan alleen maar kranten (televisie!) zijn de artikelen langer geworden dan in de oorspronkelijke opzet in een poging Time meer diepgang te geven. Voor een overzicht van wat er in de wereld gebeurt wil het blad onmisbaar blijven.

(Tekst Z.C.A. Luyendijk)