Aanval CNV op top van bedrijfsleven

De vakcentrale CNV opent de aanval op de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Bestuurders moeten hun inkomen openbaar maken en de raad van commissarissen moet een vakbondsvertegenwoordiging krijgen.

Dat schrijft de christelijke vakcentrale in het manifest `Welvaart stijgt, tweedeling blijft', waarin het CNV ,,vijf voorstellen voor eerlijk delen'' doet. Het manifest is een reactie op de Miljoenennota, die het kabinet morgen presenteert. ,,Het woord armoede komt daar niet in voor.'' Dat is onverteerbaar voor de vakcentrale. ,,Nu het economisch goed gaat, moet eerlijk delen boven aan de agenda staan.'' De CNV wil dat er zo snel mogelijk een `Wet Openbaarheid van Inkomens' komt, die voorschrijft dat topinkomens net als de inkomens van werknemers die onder een CAO vallen openbaar gemaakt worden. ,,Het moet controleerbaar worden hoe de loonstijging voor alle Nederlanders zich ontwikkelt. Het is onaanvaardbaar dat een kleine groep met topinkomens zich aan controle onttrekt.''

Een `eerlijke verdeling' moet volgens de CNV ook gelden voor de zeggenschap in het bedrijfsleven, want ,,de onderneming is van allen die er werken''. De christelijke vakcentrale vindt dat een derde van de raad van commissarissen, ,,de plek waar de beslissers gecontroleerd worden'', uit een vakbondsdelegatie moet bestaan.

Andere voorstellen uit het CNV-manifest zijn beperking van de hypotheekrente-aftrek en een inkomensafhankelijke kinderbijslag. De CNV wil dat haar voorstellen een rol gaan spelen in het politieke debat rond de nieuwe begroting van het kabinet, dat morgen losbarst. De vakcentrale FNV steunt de voorstellen van de CNV.

Werkgeverscentrale VNO-NCW wijst het openbaar maken van salarissen van bestuurders omwille van de privacy van de hand. VNO-NCW vindt dat publicatie in het jaarverslag van het inkomen van de raad van bestuur als geheel volstaat.

De werkgevers wijzen het plan om werknemers toe te laten tot de raad van commissarissen eveneens af. ,,De raad van commissarissen moet onafhankelijk toezicht uitoefenen, dus daar moeten geen vertegenwoordigers van deelbelangen in zitten'', aldus een woordvoerder van VNO-NCW, die wijst op de situatie in Duitsland, waar werknemers wel commissarissen leveren. ,,Je ziet dat daar verlammend werken.''

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB), belangenbehartiger van de aandeelhouders, is dat met de werkgevers eens. ,,De positie van werknemers is al voldoende geregeld via de ondernemingsraad en vakbonden kunnen in het CAO-overleg invloed uitoefenen'', aldus de VEB-woordvoerder.