Zwaardere straf hormoonboeren

Nederland moet het gebruik van groeihormonen in vee zwaarder gaan bestraffen. Alleen zo kan voorkomen worden dat de Belgische `hormonenmafia' hun vee met groeihormonen in Nederland laten slachten.

Dat schrijft staatssecretaris Faber in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Ik verwacht dat door dit pakket aan maatregelen de aansluiting bij de Belgische praktijk verbeterd wordt'', aldus Faber.

Zij heeft daartoe onder meer bij het ministerie van Justitie een verhoging van de strafmaat voorgesteld. Ook wil zij dat de openbaar ministeries van België en Nederland meer samenwerken om grensoverschrijdende hormonencriminaliteit effectiever aan te pakken.

Tussen de Belgische strafmaat en de Nederlandse bestaat een enorme discrepantie. Belgische boeren die betrapt worden op gebruik van hormonen kunnen rekenen op een celstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 1,3 miljoen gulden. Worden ze een tweede keer betrapt, dan wordt die strafmaat verdubbeld. In Nederland staat het gebruik van hormonen omschreven als overtreding. Een boer die betrapt wordt, riskeert een maximale gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 25.000 gulden. Faber: ,,Het is raar dat Nederland veel lagere straffen hanteert dan België.''

Faber stelt voor de kosten van analyses en vervolgonderzoeken bij geconstateerde overtreding voor rekening van de boeren te laten komen. Daarnaast wil zij dat tijdens het vervolgonderzoek het bedrijf onder toezicht wordt geplaatst en een jaar lang verscherpt wordt gecontroleerd. Eerder al nam Faber de in België gangbare regel over dat runderkarkassen zwaarder dan 600 kilo standaard onderzocht moeten worden.