Zuiderburen

De plaats die u uitzocht (onderop pagina 5) om uw lezers kond te doen van de belangrijke en verheugende verloving van de Belgische kroonprins Filip en zijn jonkvrouw Mathilde, past helemaal in de sfeer van bescheidenheid, die de Belgische pers in dit geval sierde.

Of het ook een hartelijk gebaar is ten opzichte van onze zuiderburen is de vraag. Kan de mediawereld nog wel met hartelijkheid uit de voeten?

    • H. Cox