Zorgverlof van tien dagen

Werknemers krijgen recht op tien dagen betaald zorgverlof per jaar. In die tijd mogen ze zorgen voor hun zieke partner of kinderen, niet voor ouders als die niet inwonend zijn.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Eerder had een meerderheid in de Tweede Kamer zich hiervoor uitgesproken. De werkgevers waren tegen.

Staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken), die het plan gisteren presenteerde, zei dat het kabinet zich ,,had gebaseerd op het maatschappelijk gevoelen''.

Verstand: ,,We gaan echt op weg naar een tweeverdienerssamenleving.''

Ook de kosten vallen volgens haar mee. Uitgaande van de kosten van vergelijkbare systemen in Zweden en Duitsland komt het kabinet op een bedrag tussen de 200 en 370 miljoen gulden. De werkgevers gaan ervan uit dat het zorgverlof vele miljarden guldens kost.

Het is de bedoeling dat de lasten gelijkelijk worden verdeeld over rijk, werkgevers en werknemers. De werknemer krijgt zeventig procent van zijn loon, en van die zeventig procent betalen overheid en werkgevers elk de helft. Zeventig of honderd procent van het wettelijk minimumloon achtte het kabinet te weinig.

De inkomensachteruitgang zou dan werknemers er van kunnen weerhouden zorgverlof op te nemen. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat in dat geval vooral vrouwen het zorgverlof zullen opnemen.

Het recht op een betaald zorgverlof is `geclausuleerd', dat wil zeggen dat een werkgever kan stellen dat het bedrijfsbelang `zwaarwegender' is.

In haar toelichting zei Verstand dat het kabinet hierbij vooral het kleinbedrijf in gedachten heeft. In elk geval kan de werkgever vragen om een bewijsstuk waaruit blijkt dat de werknemer thuis nodig is voor het verzorgen van een zieke. ,,Dus het zal niet meteen bij een griepje zijn'', aldus Verstand.

Voor het verzorgen van zieke familie die niet thuiswonend is, wees zij op de mogelijkheid van onbetaald verlof. De mogelijkheid voor dergelijk verlof is opgenomen in een discussienota die ook de basis is van het betaalde zorgverlof waartoe nu besloten is.

Het kabinet wil het tiendaagse betaalde zorgverlof wettelijk vastleggen omdat het ontbreken van een afdoende financiële tegemoetkoming belemmerend zou werken. ,,Er zou dan een groot, grijs gebied van ziekteverzuim kunnen ontstaan'', aldus Verstand.

Ook speelt een rol dat de werkgevers tegen waren, zodat het kabinet er niet van uit kon gaan dat er zonder dwang een adequate regeling zou komen.