Steun erfgoed op digitale media

De Mondriaan Stichting gaat een aantal projecten ondersteunen die tot doel hebben het Nederlandse culturele erfgoed via de nieuwe, digitale media toegankelijk te maken. De Stichting gaat hieraan eenmalig 900.000 gulden besteden. In totaal worden zeventien projecten ondersteund, waaronder de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland die een bijdrage van 130.000 gulden krijgt. Hiermee wordt het Rotterdamse Museum voor Volkenkunde op een gemeenschappelijk systeem voor collectieadministratie op het Internet aangesloten.