Stellingen

Het spelpeil van het heren-volleybal wordt drastisch verhoogd door het introduceren van één extra categorie met een lagere nethoogte waarbij de lengte van de spelers aan een maximum is gebonden.

A. SCHOONVELD, Rijksuniversiteit Groningen

Slecht is waar we bang voor zijn, goed is waar we lol in hebben.

R.E. JUTTMANN, Erasmus Universiteit Rotterdam

Redelijke wijn behoeft geen kurk.

H.B. GROEN, Rijksuniversiteit Groningen

Gelet op de berichtgeving in de media was er rond 11 augustus 1999 weinig nieuws onder de zon.

I. SCHIPPER, Erasmus Universiteit Rotterdam

Tijdregistratie is niet meer van deze tijd.

P. BOON, Rijksuniversiteit Groningen

Ook bij een verdere devaluatie van de zweedse en/of noorse kroon zullen het wisselvallige weertype en de zwermen genadeloze muggen massatoerisme in Lapland weten tegen te houden.

M.A. BRAAKSMA, Rijksuniversiteit Groningen

Dopinggebruik in de topsport kan, onder bepaalde voorwaarden, beter worden vrijgegeven.

R. DE JONGE, Erasmus Universiteit Rotterdam

De psychologie zal meer aandacht moeten hebben voor wat mensen op de been houdt in plaats van wat hen ten gronde richt.

J. BRUIL, Universiteit Leiden

Ieder die uit hoofde van zijn beroep frequent met slechthorende medemensen in aanraking komt dient het dragen van een de bovenlip maskerende snor te worden ontraden.

L. FEENSTRA, Universiteit Twente

De reclame-uitspraken `Niets wast schoner dan Persil' of `Niets werkt beter tegen pijn dan Advil' pleiten niet voor het gebruik van deze middelen.

B.R.K. DOUMA, Rijksuniversiteit Groningen