Rokers en drinkers langer in vagevuur

Wie snel in de hemel wil komen, kan het beste een kruis slaan als hij anderen hoort vloeken en regelmatig een tijdje afzien van sigaretten, drank of ander genot. Ook tv-kijken kan helpen: als het maar de uitzending is waarin de paus op Goede Vrijdag de traditionele kruisweg aflegt.

Dat blijkt uit het Enchiridion Indulgentiarum, het gemoderniseerde compendium van aflaten dat het Vaticaan gisteren heeft gepubliceerd, ter gelegenheid van het komende jubeljaar 2000. Volgens de katholieke leer komen de meeste mensen na hun dood terecht in het vagevuur, een soort wachtkamer voor de hemel waar boete wordt gedaan voor begane zonden. Een aflaat kan de wachttijd in het vagevuur bekorten.

Eeuwen geleden kon je aflaten kopen - het was een van belangrijke punten van kritiek die Maarten Luther in de zestiende eeuw had op Rome. Tot een paar decennia geleden bestonden er lijsten waarop per gebed en per handeling het aantal jaren korting op het vagevuur stond genoteerd. Paus Paulus VI heeft een einde gemaakt aan dat gereken, maar Johannes Paulus II onderschrijft nadrukkelijk het idee van aflaten als een handreiking voor gelovigen, onderdeel van een gedragscode.

Een nieuwe manier om een aflaat te krijgen is een openlijke geloofsuiting in de werkomgeving. Bij de presentatie van de 115 pagina's tellende latijnse tekst werd als voorbeeld gegeven iemand die in de kantine anderen hoort vloeken. Wie dan opstaat en een kruisteken maakt, of de vloeker openlijk terecht wijst, heeft een aflaat verdient, zei bisschop Luigi De Magistris, een van de opstellers van het boek.

Aflaten zijn te verdienen door te vasten in velerlei vormen, of door gevangenen en zieken te bezoeken. Ook schenkingen aan liefdadige doelen, pelgrimstochten en het bijwonen van religieuze bijeenkomsten leveren een aflaat op. Het nieuwe boek bouwt voort op uitspraken van de paus. Die heeft gezegd dat het vagevuur niet als een fysieke plaats moet worden beschouwd, maar als een geestestoestand waarin God tijdelijk afwezig is.

    • Marc Leijendekker