Nieuwbouw van Koraal Specht

Het kabinet van de Nederlandse Antillen heeft gisterochtend tijdens de Rijksministerraad – het Nederlands kabinet aangevuld met de gevolmachtigde ministers van Aruba en de Nederlandse Antillen – aangekondigd op 30 september een contract met een aannemer te ondertekenen voor de nieuwbouw van de Koraal Spechtgevangenis op Curaçao. Eind vorige maand had staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gedreigd met een `opdracht van de Koninkrijksregering' als tijdens de raad van gisteren geen contract kon worden getoond. Nederland draagt bij in de kosten die op zo'n 33 miljoen Antilliaanse guldens wordt geraamd.

De Vries wees er na afloop van de raad op dat de noodzaak tot snelle nieuwbouw van de gevangenis al in achtereenvolgende kabinetten aan de orde is gesteld. Daarbij is afgesproken dat de nieuwbouw halverwege het jaar 2000 voltooid zou zijn, maar er wordt nu van uitgegaan dat dat niet zal worden gehaald. Met de bouw is twaalf tot veertien maanden gemoeid. In april was er al een principe-akkoord met het Amerikaanse Wackenhut Corrections Corporation.

Het Koraal Spechtcomplex is al jaren overvol en er vinden mensonterende praktijken plaats. Reden waarom De Vries' voorganger Voorhoeve al aandrong op snelle nieuwbouw. De Antilliaanse overheid was er tot op heden niet in geslaagd enige voortgang te maken met de plannen, waarbij vooral de financiering een probleem is voor Willemstad.