Lovers

Het is onbegrijpelijk dat minister Netelenbos zich opgelucht uitlaat over het besluit van Lovers zijn concurrentie met de NS te staken (NRC Handelsblad, 15 september). Sinds enkele jaren kende Nederland eindelijk een spoorbedrijf dat wilde laten zien dat railvervoer met een goede dienstverlening ook een mogelijkheid is. Echter, vanaf het moment dat de marktwerking op het spoor door de overheid werd gepredikt, heeft diezelfde overheid er alles aan gedaan om het de potentiële concurrenten van de NS onmogelijk te maken.

De privatisering van de telecommarkt laat zien dat het ook anders kan. Hier wordt aan concurrenten van voormalig staatsbedrijf KPN een reële kans geboden een deel van de markt voor zich te winnen. Alle aanbieders zullen een kwalitatief hoogwaardig product in de markt moeten zetten in de strijd om de gunst van de klant. Uiteindelijk leidt deze verbeterde dienstverlening tot een gezonde situatie, waarin de consument daadwerkelijk een keuze kan maken uit de beschikbare alternatieven.

Nadat de overheid jarenlang schijnheilig heeft volgehouden een voorstander te zijn van marktwerking in het railvervoer, biedt zij nu uitsluitsel: de NS als monopolist heeft de toekomst!

Ik vind het ronduit beschamend en tegelijkertijd teleurstellend dat het Nederlandse railvervoer op deze manier van gedwongen winkelnering de 21ste eeuw in moet. Een gemiste kans om de dienstverlening op het spoor boven het huidige minimum-niveau uit te laten stijgen.

    • Ir. A.C. Kockelkoren