kunst lenen

Nederlanders zijn geen echte kunstkopers. Althans, dat vinden ze bij Arttower, een bedrijf dat zich specialiseert in kunstlease voor bedrijven. Bij bedrijven is het al lang de gewoonte kunstcollecties te leasen, huren of te kopen. Particuliere kunstliefhebbers zijn voor leenkunst vooral aangewezen op gemeentelijke, gesubsidieerde kunstuitleenbureaus. De laatste jaren richten commerciële bedrijven zich echter ook steeds vaker op particulieren, om de stap naar aankoop van kunst te verkleinen.

Lijstenmakerij en Kunsthandel Le Cadre in Bussum is zo'n bedrijf. Sinds drie jaar biedt de winkel de mogelijkheid kunst te lenen. ,,Mensen willen niet zomaar het eerste de beste schilderij aanschaffen, meent Marcel Kreuning van Le Cadre. Kunst lenen, huren of leasen is volgens Kreuning erg in trek. ,,Je ziet iets in de winkel. Maar je weet dan nog niet of het mooi boven de bank staat, om het maar plat te zeggen.

Le Cadre heeft veel kunst uit de Cobra-groep in de collectie, waaronder Corneille. Maar ook stukken van Herman Brood en lokale kunstenaars zijn permanent beschikbaar voor de uitleen. ,,Het grootste percentage van de mensen die kunst lenen, willen regelmatig iets nieuws aan de muur. Het is leuk om aan vrienden te laten zien dat je weer iets anders van Corneille hebt hangen. We leven in een snelle maatschappij, waarin je snel moet kunnen wisselen. De Bussumse kunsthandel vraagt 25 gulden per maand voor kunstwerken tot tweeduizend gulden. Duurdere werken komen op vijftig gulden per maand. Wie overgaat tot aanschaf van een schilderij, kan de opgespaarde huur aftrekken van het aankoopbedrag. Na een aanbetaling van twintig procent kan de rest in termijnen worden betaald.

Het aantal commerciële kunstleenbedrijven dat ook aan particulieren levert, is beperkt. Het grootste deel van die markt is opgevuld met dé kunstuitleen van de Stichting Beeldende Kunst(SBK), gesubsidieerd door de overheid. In bijna iedere gemeente is wel zon kunstuitleen te vinden. Amsterdam had veertig jaar geleden de primeur. Die SBK leent voor maximaal zes maanden kunstwerken uit. Afhankelijk van de waarde van het werk berekent de SBK een bedrag dat varieert van 8 tot 25 gulden. Zestig procent van dat bedrag gaat naar het collectie-tegoed, dat gebruikt kan worden om een stuk aan te schaffen. Een nieuwe vorm is in Amsterdam Meer sparen, langer lenen. Voor veertig gulden per maand kan kunst worden geleend met een waarde tot drieduizend gulden voor onbepaalde tijd. Driekwart van het maandbedrag gaat naar de spaarrekening.

In Utrecht zit Artlease, een galerie gespecialiseerd in het verhuren van hedendaagse kunstwerken. Particulieren betalen 25 gulden per maand, maar kunnen dat complete maandbedrag aanwenden voor een eventuele aankoop. Eenmalig rekent Artlease inschrijfgeld van 25 gulden. Liefhebbers lenen maar liefst vier werken tot een waarde van tienduizend gulden.

Kunstenaar Rob van den Bor van RobRoy Art-service uit Maarssen noemt als nadeel van de gesubsidieerde kunstuitleen dat ,,de mooiste werken altijd weg zijn. Van den Bor bemiddelt met zijn bedrijf voor 25 kunstenaars. Vooral bedrijven kiezen huurkunst uit de collectie van zeshonderd schilderijen, etsen en lithos, maar ook particulieren zijn welkom. Vanaf 6,50 gulden per maand is huren mogelijk, bij duurdere stukken rekent RobRoy één procent van de waarde. Particulieren betalen eenmalig 25 gulden inschrijfgeld. Het is ook mogelijk een kooptegoed op te bouwen door maandelijks meer te betalen.

,,Ik meen dat wij een betere keuze kunnen bieden, ook in de goedkopere sfeer, aldus Van den Bor. ,,Wij hebben een contract met de kunstenaars. De werken die na exposities in de opslag verdwijnen, mogen wij aanbieden. Dat betekent regelmatig nieuw werk van goeie kunstenaars. Momenteel is RobRoy bezig met het ontwikkelen van een leaseconstructie, ook voor particulieren. Leasen is fiscaal aantrekkelijk omdat de rente en aflossing aftrekbaar zijn.

Ook het Bonefantenmuseum in Maastricht biedt particulieren een interessante leencollectie van hedendaagse, Nederlandse kunst. De maandtarieven variëren van 10 tot 25 gulden per maand, met een kooptegoed van zestig procent. Bij de inschrijving is een bedrag van 2,50 gulden gemoeid.

Kunst lenen via Internet kan ook. Artondemand pretendeert unieke kunst te leasen. De kunstwerken in de on line-catalogus bestaan namelijk nog niet. Na de keuze voor een bepaald vormenspel van vierkanten, driehoeken en cirkels kan iedereen zelf de kleurencombinaties bepalen. Daarna maakt het stuk pas deel uit van de collectie en is het beschikbaar om te leasen.

Meer informatie op internet: www.artondemand.nl; www.artlease.nl

    • Renske Schriemer