Kritiek uit eigen kring op bestuur VluchtelingenWerk

Het bestuur van de vereniging VluchtelingenWerk Nederland, de grootste belangenorganisatie voor asielzoekers, komt onder vuur te liggen vanuit de eigen gelederen. Regionale afdelingen van VluchtelingenWerk verlangen ,,een onafhankelijk onderzoek'' naar onder meer het functioneren van het bestuur. Vooraanstaande leden van de Vereniging, waaronder Amnesty International, willen het bestuur verder op afstand plaatsen en onbezoldigd maken.

Dit hebben diverse betrokkenen bevestigd. Ze zullen een en ander op de komende ledenvergadering van VluchtelingenWerk aan de orde stellen. VluchtelingenWerk heeft de laatste tijd de nodige tegenslagen moeten verwerken. De vereniging kampt dit jaar met een dreigend tekort van 6,9 miljoen gulden wegens tegenvallende bijdragen van het ministerie van Justitie en van de Nationale Postcodeloterij. Het bestuur heeft onlangs de eigen directeur D. Oosting ontslag aangezegd wegens ,,onoverbrugbare tegenstellingen''. En Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) heeft deze week haar samenwerking met VluchtelingenWerk opgeschort omdat VluchtelingenWerk besloot alleen nog hulp te bieden aan `echte' vluchtelingen.

Onder de leden van VluchtelingenWerk is de nodige onrust ontstaan, met name over het onverwachte voorgenomen ontslag van Oosting. Een aanbod van ondermeer Amnesty International om te bemiddelen en Oosting aan te houden werd afgewezen door het bestuur.

Een aantal afdelingen van VluchtelingenWerk vindt de situatie inmiddels zo kritiek dat het pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar onder meer het functioneren van het bestuur en de oorzaken van de ontstane crisis. De afdelingen van Dordrecht, Ede, Rijn/IJssel en Nijmegen hebben deze week de overige 15 grootste afdelingen van VluchtelingenWerk in een brief voorgesteld de verenigingsraad te vragen een commissie te formeren, zo heeft J. van der Werff van Vluchtelingenwerk Rijn/IJssel, een van de ondertekenaars, gisteren bevestigd.

De commissie zou volgens Van der Werff ,,de verhouding tussen bestuur en directie moeten doorlichten''. Van der Werff wijst erop dat VluchtelingenWerk vorig jaar is gereorganiseerd, mede met de bedoeling een slagvaardigere verenigingsraad te creëren en een kleiner bestuur. Van der Werff: ,,Ik constateer nu dat het bestuur nog steeds niet op afstand staat.''

Een aantal vooraanstaande oprichters van VluchtelingenWerk – Amnesty International, Stichting Vluchteling-Studenten UAF en Stichting Oecumische Hulp (SOH) – zien in de recente ontwikkelingen aanleiding hun oude kritiek op de grote rol van het bestuur met hernieuwde kracht voort te zetten, zo stelt Amnesty-directeur Adri Kemps. Hij wil ook uitleg van het bestuur van VluchtelingenWerk over de `tegenvallende inkomsten van de Postcodeloterij. Amnesty, zelf benificient van de loterij, is niets bekend van tegenvallende loterij-inkomsten.

    • Geert van Asbeck