Kok: modaal inkomen iets meer steunen

Het kabinet wil bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel, over twee jaar, ,,iets meer'' doen voor de middeninkomens dan nu is voorzien.

Premier Kok zei gisteren na afloop van de ministerraad dat de verantwoordelijke bewindspersonen op Financiën Zalm en Vermeend is gevraagd nog eens ,,creatief te kijken'' naar de koopkrachtstijging van de middeninkomens, die er nu relatief het minst op vooruit gaan.

In de Belastingherziening 2001, die dinsdag werd gepresenteerd, gaan werknemers met een minimumloon er het meest op vooruit (rond de vijf procent). De inkomens van modaal (rond de drie procent) tot anderhalf keer modaal (één tot drie procent, voor respectievelijk alleenverdieners en alleenstaanden of tweeverdieners) gaan dat beduidend minder.

Na de presentatie van het belastingplan dinsdag kwam vooral hierop kritiek. Vrijwel alle politieke partijen kondigden aan de middeninkomens meer lastenverlichting te willen geven. Kok zei gisteren niet op deze voorstellen te willen wachten. ,,De middengroepen komen er wat slechter uit. Op weg naar de parlementaire behandeling van het belastingplan wil het kabinet daar nog eens creatief naar kijken.''

Volgens Kok was het kabinet ,,niet blind of doof'' voor de kritiek op ,,de minder gunstige effecten'' geweest. Voorlopig wordt daarbij niet gedacht aan extra geld, bovenop de vijf miljard gulden die nu is uitgetrokken voor de lastenverlichting. ,,Het moet binnen het budget. Dat betekent dat anderen er iets minder fors op vooruitgaan.''

Mensen met een minimuminkomen zijn zoals minister Zalm dat noemde ,,extra in de bloemen gezet''. De reden daarvoor is dat het kabinet het verschil tussen een uitkering en een laagbetaalde baan wil vergroten om zo mensen met een uitkering te stimuleren weer aan het werk te gaan.

De heffingskorting, het bedrag dat kan worden ingehouden op de belastingafdracht, heeft het grootste effect bij mensen met een laag inkomen. De hogere inkomens profiteren – meer dan de mideninkomens – van de tariefsverlaging van de hoogste schijf van 60 tot 52 procent. De alleenverdieners onder de mensen met een middeninkomen blijven achter door het verdwijnen van de belastingvrije som, die wordt vervangen door de heffingskortingen.