Kohl was vierkant tegen Lubbers

Wijlen president Mitterrand van Frankrijk heeft in juli 1994 de toenmalige Duitse bondskanselier Kohl gepolst of deze niet toch zou kunnen instemmen met de kandidatuur van Lubbers als voorzitter van de Europese Commissie. Mitterrand stuitte daarbij echter op een onverbiddelijk nein van de Duitse kanselier. Dit vertelt Lubbers vandaag in een lezing op het Duitsland Instituut in Amsterdam, zo meldt de Volkskrant.

Lubbers, destijds demissionair premier, was kandidaat om Jacques Delors op te volgen maar zijn kandidatuur stuitte tijdens een top van regeringsleiders op het Griekse eiland Korfu op een veto van Kohl. Een voor alle lidstaten aanvaardbaar compromis bleek de kandidatuur van de Luxemburger Santer. Over deze gang van zaken was Mitterrand echter ,,zacht gezegd niet opgetogen'', stelt Lubbers. Mitterrand vertrouwde Lubbers toe ,,dat u de goede man voor Europa zou zijn''. Tijdens een bezoek van Kohl aan Parijs op 14 juli 1994 bleek Kohl echter massivement contre Lubbers te zijn.

Lubbers wijt in zijn lezing het veto van Kohl aan de zorg die Lubbers had uitgesproken over de hereniging van de twee Duitslanden, die met de val van de Muur in 1989 was ingezet. Lubbers wees op de onaantastbaarheid van de Oder-Neisse grens en sprak liever over Einigung dan over het zelfbeschikkingsrecht van de Duitsers waar Kohl over sprak. ,,Kohl heeft mij dit niet in dank afgenomen.'' Kohl had binnenlands-politieke overwegingen om in deze termen over de hereniging te spreken, maar onderschatte de betrokkenheid van de buurlanden bij de Duitse eenwording, aldus Lubbers.

Een andere reden voor het stuklopen van zijn kandidatuur noemt Lubbers de angst voor een krachtig leiderschap van de Europese Commissie. In de jaren waarin de grote Europese landen de positie van de Europese Commissie als hoeder van het gemeenschappelijke wilden beperken, had Kohl geen behoefte ,,aan leiderschap, aan een krachtig pleidooi voor het gemeenschappelijke'', aldus Lubbers.