Griftpark

– Op een ernstig vervuild terrein midden in de stad wordt vandaag in Utrecht het Griftpark geopend. De aanleg van het park, op een plaats waar ooit een gasfabriek stond, begon al aan het eind van de jaren zeventig maar werd abrupt gestaakt toen in 1980 de grond vervuild bleek met onder meer teer, tolueen, naftaleen, xyleen, benzeen en cyanide. Afgraven zou 600 miljoen gulden kosten.

Jaren van discussie volgden. Uiteindelijk werd in 1993 begonnen met sanering van het terrein volgens de IBC-methode (isoleren, beheersen, controleren), wat 250 miljoen gulden kostte. Daarmee is het voor Nederland nog altijd de grootste bodemsanering ooit. Rond het gif werd over een lengte van 1.200 meter en tot 64 meter diepte een schermwand van plastisch beton aangebracht. De wand sluit aan op een kleilaag, waardoor een isolerende bak ontstaat. Het grondwater binnen die bak wordt opgepompt en gereinigd.

Het 12 hectare grote park, genoemd naar het riviertje de Grift dat erdoorheen stroomt, ligt in een stadswijk waar 35.000 mensen wonen. Bij de inrichting is rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Er is onder meer een kinderboerderij, een speeltuin en een hangplek voor jongeren. (Foto Evelyn Jacq)