Discussiesite

Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) opent op 1 oktober een eigen `discussiesite' op Internet. Elke maand worden op deze site - www.rogervanboxtel.nl - één of meer stellingen geponeerd die betrekking hebben op zijn beleidsterreinen. Het gaat zes maanden duren. In oktober wordt de millenniumproblematiek aan de orde gesteld. Elke discussie wordt op een maandagavond afgesloten met een vragenuur, waarbij tussen negen en tien kan worden `gechat' met de bewindsman. Zo wil Van Boxtel de overheid toegankelijker maken voor de burger.