Cultuur

Prof.dr. Kempers gaat mee in de redenering dat geen enkele norm vanzelfspreekt en toch moeten we de hoge kwaliteit erkennen van de oude helden (NRC Handelsblad, 11 september).

Heeft hij ooit wel eens gedacht aan het feit dat de wereldbevolking groeit, en dus absoluut gezien meer mensen van, bijvoorbeeld, Homerus moeten gaan houden om die norm in stand te houden? Deze groei geeft dus aanleiding om te veronderstellen dat diversificatie in culturen, zoals bijvoorbeeld, jeugd-, arbeiders-, Europese-, de volkscultuur en de cultuur van de nieuwe media alleen maar zal toenemen in het derde millennium. Het is a priori niet voorspelbaar wat de rol van de nieuwe media, met name Internet, hierin zal zijn. Omdat de kostprijs van communicatie an sich in het laatste decennium alleen maar omlaag is gegaan, communiceren mensen meer dan ooit tussen verschillende delen van de wereld.

Potentieel neemt hierdoor de kans dat interessant werk `ontdekt' wordt alleen maar toe. Dus, op zich is er niets tegen om studenten in het onderwijs diverse voorbeelden van klassiekers mee te geven, en dan kunnen zij, tijdens en na de opleiding, zoeken naar betere voorbeelden van denkers die richting geven aan gedrag en gevoel: waar deze ook moge zijn.

    • Dr. A.J. Dekhuijzen