Belastingplan 2

Binen het kader `Inkomenseffecten sociale minima/ouderen' wordt de AOW'er alleenverdiener een (naar ik aanneem positief) inkomenseffect van 1,5% toegezegd. Maar toepassing van de daarboven in Box 1 afgedrukte gegevens laat zien dat hier niets van klopt. Een bejaard echtpaar, beiden uitsluitend AOW'er, met een huurwoning heeft een bruto-, tevens rechtstreeks belastbaar jaarinkomen van ca. fl. 30.000. Onder het huidige regime is daarvan fl.18.789 (tariefgroep 3) belastingvrij (cijfers van aanslag 1998). Over de resterende fl.11.211 wordt 18,1% belasting geheven = fl.2.029. Onder het nieuwe regime zal de totale uitkering direct met 32,9% = fl.9.870 worden belast. Hierop geldt een kortingsheffing voor 2 ouderen van in totaal fl.5.316. De te betalen belasting bedraagt dan fl.4.554 in plaats van fl.2.029. Het inkomenseffect is dus niet plus 1,5% maar min 9,03%.

Hoezo lastenverlichting voor iedereen, vooral voor de minima?

    • `S Hertogenbosch
    • Ph. Daniels