Bankroet dreigt voor deel pompen grensstreek

Eén op de vijf tankstations in de grensstreek dreigt failliet te gaan. Dat is volgens de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland het gevolg van de terugvordering van eerder toegekende subsidies door het ministerie van Financiën.

De Tweede Kamer heeft op 21 juli 1997 zo'n 250.000 gulden subsidie toegekend aan 633 tankstationhouders die in de grensstreek gevestigd zijn. De subsidie was het gevolg van een accijnsverhoging op benzine en moest de grenspomphouders compenseren voor inkomstenderving doordat automobilisten goedkope benzine in België en Duitsland zouden gaan tanken. Inmiddels is 90 procent van de subsidie - 225.000 gulden per pomphouder - uitgekeerd.

In juli keurde de Europese Commissie de subsidieregeling af. De toenmalige Eurocommissaris van mededinging, Karel van Miert, oordeelde dat Nederland geen 633 maar slechts 183 pomphouders had mogen subsidiëren. De steun aan de 450 andere tankstations is ongeoorloofde staatssteun en dient te worden teruggevorderd.

Minister Zalm (Financiën) besloot afgelopen donderdag tegen die beslissing van de Europese Commissie in beroep te gaan, tot vreugde van MKB-Nederland. ,,Tegelijkertijd gaf hij echter aan zich gedwongen te voelen de uitbetaalde subsidiebedragen toch terug te vorderen'', stelt secretaris fiscale zaken Jurgen Warmerdam van MKB-Nederland. ,,De procedure die de Nederlandse staat tegen de Europese Commissie is gestart heeft namelijk geen opschortende werking voor de beslissing.''

Warmerdam vindt dat onbegrijpelijk. ,,Zo'n twintig procent van de grenspomphouders komt ernstig in de problemen als ze plotseling 225.000 gulden op tafel moeten leggen.'' Ook al wint Zalm de procedure tegen Brussel, voor die tankstations is het dan te laat.

Het ministerie van Financiën stelt dat MKB-Nederland overdrijft. ,,Wij gaan eerst eens rustig kijken hoe we die terugvordering precies gaan organiseren. Daar gaan we met Brussel over praten'', aldus een woordvoerder.

Warmerdam kondigt massaal protest van de grenspomphouders aan, als die een brief van het ministerie ontvangen dat ze de hun toegekende subsidie moeten terugbetalen. MKB-Nederland zal dan een proefproces aanspannen.