Tokio wil hulp Washington bij interventie yen

Het Japanse ministerie van Financiën wil in eigen land en de VS steun om de recente stijging van de yen tegen te gaan. Bij alle publieke uitspraken van regeringsfunctionarissen dat deze stijging ongewenst is bleef de yenkoers vandaag vrijwel ongewijzigd.

De Verenigde Staten zouden willen dat Japan overgaat tot vergroting van de geldhoeveelheid en concrete cijfers laat zien van het extra stimuleringsbudget dat Japan deze herfst wil doorvoeren. Pas dan zou Washington Japan willen helpen bij interventies op de valutamarkten. Dit zou volgens berichten in de Japanse pers de uitkomst zijn van het bezoek dat Japans topambtenaar Haruhiko Kuroda gisteren aan Washington bracht.

Minister Kiichi Miyazawa (Financiën) wilde vanmorgen in Tokio over gemeenschappelijke interventie slechts zeggen dat ,,die mogelijkheid er zeker is''.

De Japanse centrale bank heeft de afgelopen week geprobeerd de stijging van de yen tegen te houden maar zonder veel resultaat. Een tweede optie die nu ter discussie staat om dit beleid effectiever te maken is het stoppen van de `gesteriliseerde' verkoop van yen. Bij interventies om de yenkoers te drukken verkoopt de centrale bank grote hoeveelheden yen, maar tot dusver koopt de bank die yens na enige tijd weer terug. De centrale bank zou hiermee moeten stoppen, zodat de hoeveelheid yen permanent groeit. Gouverneur Masaru Hayami van de centrale bank verzet zich hier echter tegen en zei gisteren, na beraad met minister Miyazawa, dat de bank een ,,voldoende expansief'' monetair beleid voert via de rente, die vrijwel op nul staat. Volgens sommige economen is groei van de geldhoeveelheid, en dus inflatie, de beste methode om Japanse burgers tot spenderen te bewegen waardoor de economie uit het dal klimt.

De stijging van de yen wordt algemeen toegeschreven aan de groei van de Japanse economie in het eerste halfjaar. Het Economisch Planbureau stelt vandaag in haar maandrapport dat de economische situatie dan wel ,,lichtelijk verbetert'', maar dat er zorgen blijven over werkgelegenheid, daling van investeringen en de stijgende yen.

De Nihon Keizai Shinbun (Japans Economisch Dagblad) concludeert dat terugkeer naar krimp van de economie de komende kwartalen zeer wel mogelijk is en dat de sterke stijging van de yen daarom ,,geen reflectie is van de reële economie''. De gezaghebbende krant meent dat de stijging mede oorzaak is van speculatie en dat de centrale bank flexibiliteit moet tonen om deze speculanten te slim af te zijn.