Studie naar Betuweroute zonder noordtak en zuidtak

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bestudeert in overleg met de Duitse regering de mogelijkheid om alle vervoer over de Betuweroute via Emmerich Duitsland binnen te leiden. Daardoor zou er noch een noordtak via Oldenzaal, noch een zuidtak via Venlo nodig zijn.

Om alle extra goederentreinen tussen Zevenaar en Oberhausen op te vangen, zouden er aan Duitse zijde echter wel extra sporen moeten worden aangelegd. Nederland zou een substantieel deel van de kosten daarvan betalen. Hiermee zouden beide landen het verdrag van Warnemünde (1992) feitelijk opgeven. Daarbij werden beide landen het eens over een noord- en een zuidtak van de Betuweroute om de drukke spoorroute via het Duitse Emmerich te ontzien.

Een woordvoerder van minister Netelenbos noemde dit vanmorgen ,,een interessante optie'', maar onderstreepte dat er nog niets is besloten. De minister wil ook nog eens grondiger kijken naar de mogelijkheden voor de zuidtak. Voor aanleg van de noordtak voelt zij, zoals ze twee weken geleden in een vraaggesprek met een krant aangaf, niet meer. Het kabinet wil volgende week vrijdag een besluit nemen over het lot van de noordtak.

Netelenbos heeft gisteren nog telefonisch contact gehad met haar collega uit Noordrijn-Westfalen, Steinbrück. Volgens een woordvoerder in Düsseldorf verliep dat gesprek in een ,,vriendschappelijke sfeer'' en zijn beide bewindslieden het erover eens dat er snel een oplossing voor het probleem moet worden gevonden.

De uiteindelijke beslissingen over de Betuweroute worden overigens niet in Düsseldorf maar in Berlijn genomen, al heeft Noordrijn-Westfalen als meest betrokken deelstaat een belangrijke stem in het kapittel. Bronnen in Düsseldorf houden er rekening mee dat het nog tot midden volgend jaar kan duren voor de landen het eens zijn over de kwestie.

Een gerenommeerd Duits ingenieursbureau verricht thans een studie naar de mogelijkheden voor een nieuw tracé, dat al bij Zevenaar zou afbuigen en daarna parallel zou lopen aan de snelweg Arnhem-Oberhausen. Emmerich, Wesel en Oberhausen zijn hier sterk voor, omdat de huidige spoorlijn dwars door de bebouwde kom van deze plaatsen gaat.