SER unaniem over extra steun minima

Vooral huishoudens met kinderen en huishoudens die al langer op een minimumuitkering zijn aangewezen, moeten extra inkomenssteun krijgen van 1 procent. Ook andere minima zouden extra steun moeten krijgen. De steun moet worden verleend via de belasting. Dat heeft de Sociaal Economische Raad SER vandaag unaniem geadviseerd aan het kabinet. Het is uniek dat werkgevers, werknemers en kroonleden het over dit onderwerp eens zijn. De werkgevers kunnen ermee leven, de werknemers hadden meer gewild maar zijn voorlopig tevreden. (ANP)