Personalia

De Nederlandse ambassadeur in Havana, E.G. Maduro, wordt binnenkort op die post opgevolgd door mevrouw C. Minderhoud. Zij is nu nog werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken als directeur mensenrechten, goed bestuur en democratisering.