Opnieuw rebellie in Kaukasus

De Tsjekessische leden van het parlement van de Russische deelrepubliek Karatsjajevo-Tsjerkessië, in de noordelijke Kaukasus, hebben gisteren het gebied van de Tsjerkessen formeel losgemaakt uit de deelrepubliek. Ze beschouwen Tsjerkessië voortaan als autonoom gebied binnen Rusland, onderdeel van de Russische regio Stavropol. De parlementariërs zeiden gisteren in de hoofdstad Tsjerkessk dat ook de parlementariërs van de Russen en de Abasienen zich voor de afscheiding hebben uitgesproken.

Het besluit is een nieuwe etappe in het conflict dat in mei begon bij de verkiezingen voor een nieuwe president. De kandidaat van de Karatsjai won die met grote voorsprong op de kandidaat van de Tsjerkessen. Die laatsten accepteerden de uitslag niet, maar kregen van het Hooggerechtshof in Tsjerkessk nul op het rekest bij hun poging, de uitslag wegens fraude ongeldig te verklaren.

De afgelopen maanden gingen de Tsjerkessen voortdurend de straat op voor boze betogingen. Maar de Tsjerkessen konden niet verhinderen dat de nieuwe president deze week werd geïnstalleerd. Die installatie was aanleiding tot de stemming over de afscheiding.

De Tsjerkessen stuurden gisteren een delegatie naar Moskou om de aansluiting van hun autonoom verklaarde regio bij Stavropol te bespreken. Het staat evenwel vast dat de Moskou niets voelt voor grenswijzigingen. (Reuters, AFP)