Kosten van rijksadviseurs stijgen tegen afspraak in

De uitgaven van de rijksoverheid aan adviseurs en extern personeel stijgen. In het regeerakkoord is juist vastgelegd dat ze met 15 procent moeten dalen. Dat blijkt uit cijfers van alle departementen en de branchevereniging van organisatieadviesbureaus.

Redenen voor het inschakelen van externen zijn volgens de departementen personeelsgebrek, een gebrek aan kennis, tijdelijke taken of flexibiliteitsvoordelen.

De bureaus zien de omzet die ze bij het rijk halen dit jaar, net als voorgaande jaren, met 12 tot 15 procent stijgen. Uit de door de departementen verstrekte cijfers blijkt een stijging van 8 procent. In totaal kost extern personeel het rijk 600 miljoen gulden per jaar. Een en ander blijkt uit een rondgang die deze krant maakte langs organisatieadviesbureaus en de veertien ministeries.

De kosten voor extern personeel kunnen nog hoger uitvallen, zo geven verschillende departementen te kennen, omdat bepaalde uitgaven voor adviezen onder andere begrotingsposten vallen. De precieze gegevens zijn moeilijk boven tafel te krijgen omdat de meeste departementale afdelingen grote vrijheid hebben bij de besteding van hun budget.

Dit werkt de trend in de hand om adviseurs en interim-managers niet meer op de post `extern personeel' te laten drukken, maar onder begrotingsposten als `programmakosten'. Zo kan de verplichting om 15 procent te bezuinigen op adviseurs en ander extern personeel worden omzeild.

Cijfers van de Raad voor Organisatie Adviseurs (ROA) wijzen op een duidelijke groei aan overheidsopdrachten. De zeven grootste bureaus die het rijk inschakelt halen er zo'n 125 miljoen gulden omzet. De ROA schat het totaal aan jaarlijkse adviesopdrachten van het rijk op 400 tot 450 miljoen gulden. ,,Onze cijfers laten al jaren een duidelijke stijging van inhuur door de overheid zien'', zegt T. Camps, directeur van adviesbureau Rijnconsult, namens de ROA-afdeling `Overheid'.

Departementen plaatsen extern personeel op verschillende manieren op hun begroting. Volgens Binnenlandse Zaken zijn de departementale cijfers daardoor onvergelijkbaar. ,,De definitie van extern personeel is bij ieder departement net even anders'', zegt een woordvoerder. ,,De ene keer wordt het kantinepersoneel er bij opgeteld, de andere keer alleen de adviesbureaus. Het is niet controleerbaar of dit werkelijk de enige kosten zijn voor extern personeel.''

    • Egbert Kalse
    • Robert Giebels