Kant-vertaler haalt gram

Vertaler Hans van de Velde is boos over de nieuwe editie van de Prolegomena van de Duitse filosoof Immanuel Kant die bij uitgeverij Boom is verschenen. Volgens hem is het geen nieuwe vertaling, maar een bewerking van de uitgave die hij in 1979 voor die uitgeverij verzorgde, samen met Frans Montens, die tien jaar geleden overleed. Volgens Boom is het `een omissie' dat Van de Velde niet in de verantwoording van de nieuwe uitgave wordt genoemd.

Oorspronkelijk wilde de uitgeverij een herziene editie van de twintig jaar geleden gemaakte vertaling van de Prolegomena op de markt brengen als onderdeel van een reeks boeken van Kant. De bewerking zou worden gemaakt door de filosofen Jabik Veenbaas en Willem Visser. Toen Van de Velde een proeve van hun werk onder ogen kreeg, meende hij dat die niet ver genoeg gingen in hun aanpassingen. ``Het Duits schemerde er nog altijd doorheen'', zegt van de Velde. ``Ik wilde veel meer veranderen. En de vertaler is de eerste rechthebbende voor het maken van een herziening.'' Van de wijzigingen die Van de Velde voorstelde, wilden Veenbaas en Visser slechts een deel overnemen. Dat leidde tot een ruzie, die ook na een uitgebreide briefwisseling niet meer bijgelegd kon worden. Uiteindelijk verbood Van de Velde de uitgeverij de vertaling nog te herdrukken. In april verschenene de Prolegomena, `vertaald en ingeleid door Jabik Veenbaas en Willem Visser'. Van de Velde meent echter dat het geen nieuwe vertaling is, maar een bewerking van zijn oude tekst.

Redacteur Marja van Nieuwkerk van Boom betreurt de gang van zaken zeer. ``Wij hebben eerst bij Van de Velde geïnformeerd of hij de vertaling zelf wilde doen, maar daar had hij geen tijd voor.'' Volgens Van de Velde had hij het graag willen doen. ``Alleen als eerste reactie heb ik gezegd dat ik het erg druk had.'' Er had in ieder geval een verwijzing naar de editie uit 1979 in de verantwoording moeten staan, erkent ook Van Nieuwkerk. ``Al wordt dat boek wel in de bibliografie genoemd.''