Ger van Elk

Naar aanleiding van het gesprek met Ger van Elk (CS 3-9-99) het volgende: stel, u hebt tijdens uw vakantie uw huis met planten, huisdieren en een aardige collectie moderne kunst aan de zorg van een goede kennis overgelaten. Met een gerust hart gaat u op vakantie. Na een week of drie komt u terug en moet u tot uw schrik constateren dat plant en dier het goed maken, maar dat alle kunstwerken omgedraaid zijn. U belt de kennis op en vraagt wat er met uw schilderijen gebeurd is. Triomfantelijk deelt hij u mee dat dit conceptuele kunst is en dat hij tijdens uw afwezigheid grote behoefte had om een statement te maken. U bent moe van de lange reis en wordt boos. Ben je helemaal bedonderd, als je zo nodig moet dan ga je maar op je eigen wc een statement maken... Ik heb die werken zorgvuldig een plaats gegeven om ze elke keer opnieuw te kunnen zien, er even bij stil te staan en me af te vragen...

Het bovenstaande is mij een keer overkomen toen een vriendin gedurende mijn afwezigheid haar 'concept' wilde doorvoeren. Bij het lezen van Van Elks plan om het komend najaar de werken van 19de eeuwse schilders als Jongkind, Mauve en Weissenbruch op zijn kop te hangen in het museum Boymans, moest ik hieraan denken. Het is Van Elks bedoeling zeker niet om deze oude weliswaar romantische schilders waarvan sommigen destijds zeker een hoed of een alpinopet hebben gedragen, ondubbelzinnig te tonen maar om hun werk als het ware te upgraden 'tot een eigen werk'. Wat zegt Chris Dercon? Ga je gang maar! Anything goes!

Nu vind ik dat je als kunstenaar nooit je plannen moet etaleren alvorens ze uit te voeren. Maar ik ben blij dat ik nu alvast kan zeggen dat ik hoop dat dit plan geen uitvoering krijgt omdat de schilders van toen absoluut niet de bedoeling hebben gehad dat hun werk ondersteboven getoond zou worden om latere kunstenaars te behagen. Laat dat maar aan Baselitz over.

Ik hoop dat meer mensen bezwaar zullen maken tegen deze `misplaatste' grap. De trend `alles moet kunnen' gaat niet meer op. Als persoonlijk kunstenaar vind ik dat alles moet kunnen, maar dan wel zoals Van Elk in het artikel stelt: een persoonlijke kunst die het moet hebben van echte originaliteit, techniek en vaardigheid.

    • Otto Haitsma