Een waaier is niet meer nodig

De Koninklijke Schouwburg in Den Haag is doordrenkt van ovaties en bloemenhuldes van weleer. Na een grote renovatie gaan morgenavond opnieuw de deuren open.

Stront die bij meisjes bokken schieten,

Bronnen:

Koninklijke Schouwburg; Gemeentearchief Den Haag; Algemeen Handelsblad; Dagblad van 's-Gravenhage; Haagsche Courant; Het Vaderland;

C.H. Slechte e.a.: 175 jaar Koninklijke Schouwburg, 1979

Tuja van den Berg: Negentiende-eeuwse achterdoeken van de Koninklijke Schouwburg, 1996

F. Boulangé: chronologische lijsten van programma's in de Koninlijke Schouwburg 1804 en 1912

Louis Couperus: Eline Vere, 1917

M.B. Mendes da Costa: Tooneel-herinneringen, 1900

Hans Reeser: Andersen op reis door Nederland, 1976

André Rutten: Haagse Comedie 40 jaar, 1987

Andermaal daverde de zaal van toejuichingen; andermaal werd gebloemte aan de groote tragédienne toegestrooid

    • Jessica Voeten