Coalitie twist over snelheid

Tussen de regeringspartijen PvdA en VVD is onenigheid ontstaan over de invoering van een nieuwe nachtelijke maximumsnelheid op de autosnelwegen in de Randstad en delen van Noord-Brabant.

Minister Netelenbos (Verkeer, PvdA) is niet van plan de maximumsnelheid op snelwegen in de Randstad en delen van Brabant 's avonds en `s nachts te verhogen naar 120 kilometer per uur, zo bevestigde een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat vanmorgen. De ministerraad zou de kwestie vandaag bespreken. Wel wil de minister de limiet overdag overal in dat gebied op 100 kilometer per uur stellen.

De VVD is het niet eens met de plannen van de minister. Zij verwijt Netelenbos dat zij onder het regeerakkoord probeert uit te komen. ,,De plannen van minister Netelenbos sporen totaal niet met wat er in het regeerakkoord staat'', aldus het VVD Kamerlid Hofstra.

In het regeerakkoord wordt uitgegaan van een maximumsnelheid in de Randstad en een deel van Brabant van 100 kilometer per uur van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. Daarna is binnen de Randstad 120 kilometer per uur toegestaan, mits dit de veiligheid niet in gevaar brengt en niet leidt tot verdere geluidsbelasting.

Maar volgens een onlangs voltooide studie wordt de geluidsnormering bij snelheden van 120 kilometer overschreden. Om dit tegen te gaan, zouden er maatregelen tegen de geluidshinder moeten worden getroffen, die één miljard gulden kosten.

Minister Pronk (Milieubeheer) zou deze kosten in zijn begroting moeten opnemen. Maar hij wil juist bezuinigen op geluidsisolerende maatregelen. Ook in de begroting van Netelenbos is geen ruimte voor deze uitgaven. De PvdA-fractie steunt het plan van Netelenbos. ,,De VVD maakt er een hype van. Ik vind hun reactie echt ongepast. Wat mij betreft voeren we het regeerakkoord gewoon uit, maar wel inclusief de voorwaarden'', aldus PvdA-Kamerlid Van Gijzel.