Camera's overwogen voor lastige buurt

Burgemeester Hoekzema van Den Helder overweegt camera's te laten plaatsen in de Falgabuurt. De buurt heeft te maken met drugshandel en criminaliteit. De bewonersvereniging heeft ,,uit onmacht'' een burgerwacht in het leven geroepen.

De Falgabuurt heeft al jaren te maken met met name jonge Antillianen die overlast veroorzaken. De buurt werd landelijk nieuws toen postbodes, uit angst voor mishandeling, weigerden nog alleen op pad te gaan. Om de buurt weer leefbaar te maken werden vorig jaar vierhonderd woningen gesloopt. Daardoor is de overlast nu verplaatst naar de omliggende straten. Om te voorkomen dat het inzetten van een burgerwacht escaleert, heeft de burgemeester samen met de plaatsvervangend politiecommissaris deze week gesproken met de bewonersvereniging Stichting Streven naar Beter Leven. ,,Als er problemen zijn en we bellen de politie, dan is alles weer rustig als ze eenmaal ter plekke zijn'', zegt E. de Vries van de stichting. ,,Mensen bellen niet eens meer.''

De burgerwacht telt zes leden - ,,heel gewone bewoners met een keurige baan''- die 'savonds door de buurt lopen en als taak hebben het ,,controleren, observeren en doorspelen van gegevens''.

Burgemeester en hoofdcommissaris willen bekijken of de burgerwacht kan samenwerken met de politie.