Beleggers en Philips staken lang conflict

Philips heeft met een schikking van 10 miljoen gulden een einde gemaakt aan een jarenlang conflict met beleggers. Dit hebben het elektronicaconcern en de Vereniging Effectenbezitters (VEB) gisteren bekendgemaakt.

In ruil voor de miljoenenschikking staakt de VEB, die de gedupeerde aandeelhouders vertegenwoordigt, juridische procedures.

Aanleiding van het conflict was een veel te optimistische prognose van Philips in het voorjaar van 1990. Volgens toenmalig bestuursvoorzitter Cor van der Klugt zou het concern in dat jaar een hogere winst boeken, terwijl drie weken later duidelijk werd dat Philips een desastreus eerste kwartaal had afgerond. De koers van het aandeel daalde met 14 procent tot 33 gulden. Van der Klugt moest vertrekken. Twee maanden later was de saneringsoperatie Centurion, onder leiding van de nieuwe Philips-voorzitter Jan Timmer, een feit.

De VEB eiste financiële compensatie voor de koersval, maar Philips weigerde. Wel bood het bedrijf in 1990 aan om een schadevergoeding te betalen van bijna 10 miljoen dollar aan Amerikaanse aandeelhouders, die op dit punt werden gesteund door striktere wetgeving.

VEB-directeur Peter-Paul de Vries noemde de schikking gisteren een doorbraak voor de belangenbehartiging van aandeelhouders. ,,Bedrijven worden met de neus op de feiten gedrukt. Zij zullen stringenter moeten voldoen aan de informatieplicht aan beleggers. Nu is duidelijk dat het ze geld gaat kosten als zij het niet doen.''

Als onderdeel van de schikking hoeft Philips geen schuld te bekennen. Een ander voordeel voor het concern is dat het geen interne stukken (zoals notulen van de raad van bestuur) hoeft te overleggen, zoals de VEB eerder via de Hoge Raad had afgedwongen.

Philips zegt in een reactie `blij' te zijn dat aan de slepende affaire een einde is gekomen. ,,We betalen deze schadevergoeding omdat we na de uitspraak van de Hoge Raad [die vorig jaar bepaalde dat Philips relevante stukken moest laten zien, red.] weer terug bij af waren'', zegt een woordvoerder. ,,We houden vol dat we niets onwettigs hebben gedaan en dat er geen schade is toegebracht.''

De VEB voerde de procedure namens 485 aandeelhouders. Als ten minste 75 procent van hen zich bij de speciaal in het leven geroepen Vereniging `VEB Actie 1989-1990' meldt voor akkoord, wordt de schikking geëffectueerd. Per aandeel komt de vergoeding neer op 12,80 gulden. Dit bedrag wordt alleen uitgekeerd aan aandeelhouders die tussen oktober 1989 en mei 1990 aandelen hebben gekocht.