Asielzoeker wordt alsnog teruggehaald

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent een asielzoeker die zich al maanden schuilhoudt in Bangladesh tegen het beleid in alsnog uitreispapieren om naar Nederland terug te komen.

De Bengaal kan na zijn terugkeer verder gaan met de asielprocedure. Het ministerie is door de knieën gegaan nadat de asielzoeker met een kort geding had gedreigd.

De asielzoeker was in februari door Justitie uit Nederland verwijderd terwijl zijn asielprocedure nog niet was afgerond. De Nederlandse rechter bepaalde daarop in maart dat het ministerie van justitie de asielzoeker terug naar Nederland moet halen.

Het was een hoogst uitzonderlijke uitspraak, die in praktijk moeilijk uitvoerbaar bleek. De Nederlandse ambassade in Bangladesh zei namelijk geen uitreispapieren (laissez-passer) voor de asielzoeker te kunnen afgeven. De man bleef daarop in Bangladesh, ondergedoken uit vrees opgepakt te worden door de autoriteiten. Hij zegt vervolgd te worden wegens deelname aan gewelddadige politieke manifestaties. Hem zou een lange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf boven het hoofd hangen.

Buitenlandse Zaken weigerde de man tot nog toe de vrijgeleide, omdat dat ,,een ontoelaatbare inbreuk op de souvereiniteit'' van Bangladesh zou beteken, zo kreeg de asielzoeker te horen. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken verklaarde desgevraagd dat Nederland ,,het ook niet zou apreciëren als bij voorbeeld de Franse ambassade een laissez-passer verschaft aan een Nederlander zonder geldige papieren die hier gezocht wordt voor belastingschuld''.

De raadsman van de asielzoeker spande vorige week een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat. Hij eiste 10.000 gulden voor elke dag dat het ministerie van Justitie de asielzoeker niet van Bangladesh naar Nederland haalt. Het kort geding stond voor vandaag op de rol.

Gisteren ging de landsadvocaat echter op de valreep door de knieën. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken meldt nu dat het ministerie ,,onder druk van de rechterlijke uitspraak'' de asielzoeker alsnog een laissez-passer geeft. Het is volgens de woordvoerder ,,staand Nederlands beleid en ook gebruik tussen staten'' om op Nederlandse ambassades geen uitreispapieren te verschaffen aan vreemdelingen die van hun autoriteiten daar geen toestemming voor hebben. ,,Maar er staat nergens in de wet dat Nederland de man geen laissez-passer mag geven'', aldus de woordvoerder.

De landsadvocaat wijst de asielzoeker er overigens op dat het reizen met een vrijgeleide niet zonder risico's is, omdat het de aandacht kan trekken van de Bengaalse autoriteiten.

Michael van Basten Batenburg, de Haagse advocaat van de asielzoeker, verwacht dat de Nederlandse overheid zijn cliënt nu binnen enkele weken in Nederland zal afleveren. Justitie was onbereikbaar voor commentaar.

    • Geert van Asbeck