Anoniem wapens inleveren

Eigenaren van illegale slag- en steekwapens kunnen die in de maand december ongestraft en anoniem bij de politie inleveren. Dit staat in een plan van minister Korthals (Justitie).

Het `generaal pardon' geldt niet als er met de wapens misdrijven zijn gepleegd.

In de eerste maanden van volgend jaar wordt mogelijk nogmaals een dergelijke actie gehouden, maar dan voor vuurwapens.

De actie moet voorafgaan aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Wapen en Munitiewet, die nu door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Kern van de wijziging is dat het illegaal in bezit hebben van een wapen in de toekomst kan worden bestraft met maximaal vier jaar cel (nu negen maanden), terwijl de illegale handel in wapens kan worden bestraft met maximaal acht jaar (nu vier jaar).

Het gaat om een gezamenlijke actie van het openbaar ministerie, de politie en het Landelijk Platform tegen geweld op straat. Minister Korthals doet een beroep op de gemeenten de actie voluit te steunen.

De fracties in de Tweede Kamer hebben gisteren schriftelijk commentaar geleverd op het wetsvoorstel. Dat commentaar is overwegend positief, maar de Kamer wil dat de politie meer middelen krijgt om wapens op te sporen.

VVD-woordvoerder Niederer: ,,Als de politie nu vermoedt dat iemand wapens in zijn kofferbak heeft, kan zij feitelijk niets doen, tenzij de agent met een list te werk gaat. Zo kan hij binnen de bebouwde kom die kofferbak toch open krijgen door naar de aanwezigheid van een gevarendriehoek te vragen. Dat mag hij op grond van de verkeerswetgeving. Buiten de bebouwde kom kan dat weer niet, maar dan kan hij zich bijvoorbeeld in de buurt van een weiland weer beroepen op de Jachtwet om die bak open te krijgen.''

De Amsterdamse politie hield in maart dit jaar al een grote inzamelingsactie voor slag- en steekwapens. Daarbij werden 479 verboden wapens ingeleverd, voornamelijk messen. De mensen die hun wapens inleverden, kregen een generaal pardon.