Vraag naar korter én langer werken

Eenderde van de werknemers wil een verandering van het aantal werkuren: negentien procent wil minstens een halve dag per week minder werken, en tien procent minstens een halve dag per week meer. Dit blijkt uit nog ongepubliceerde cijfers over 1998 van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA). Medewerker J.P. Vosse van de OSA sluit niet uit dat bij invoering van een deeltijdwet werkgevers ,,een stortvloed van aanvragen'' over zich heen zullen krijgen.

Met name vrouwelijke werknemers (eenderde) willen een verandering van hun aanstellingsomvang: twintig procent wil minstens een halve dag per week inleveren en vijftien procent wil minstens een halve dag per week erbij. Bij de mannen wil negentien procent minder werken en acht procent meer. Daarbij moet worden opgemerkt dat de gemiddelde werkweek van mannen in loondienst nu ruim 36,5 uur bedraagt en die van vrouwen bijna 25 uur. ,,Het zijn vooral de werknemers met een parttime baan die meer willen werken'', zegt Vosse.

De werknemers die tevreden zijn met hun aanstellingsomvang verdienen gemiddeld een uurloon van ƒ18,90 bruto. Wie minstens één tot twee dagen minder wil werken zit daar met ƒ20,60 boven. Zij die meer willen werken verdienen gemiddeld ƒ17,70.

Volgens Vosse is de bereidheid van mannen om uren in te leveren ,,opvallend''. ,,Natuurlijk kan hun woord nog ver verwijderd zijn van de daad, maar de intentie biedt duidelijk emancipatoir perspectief''.

Het zijn vooral universitair opgeleide werknemers die graag minder zouden willen werken. Bijna dertig procent van hen zou minstens een halve dag willen inleveren, terwijl vijf procent van hen zou meer uren willen draaien. Opvallend is ook de categorie dienstverlendende beroepen: tien procent van de werknemers in deze sector zou minder uren willen maken, maar bijna twintig procent geeft de voorkeur aan uitbreiding van het aantal uren.

,,Het is duidelijk dat er op het front van de aanstellingsomvang flink wat onvervulde wensen zijn onder werknemend Nederland'', zegt Vosse. De Tweede Kamer is inmiddels begonnen met de behandeling van het wetsvoorstel van staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) `Recht op aanpassing van arbeidsduur'. Met die wet krijgen werknemers het recht om korter of langer te werken.

Maar VVD en CDA hebben al laten weten dat werknemers alleen een recht op korter werken mogen krijgen en niet op langer werken.

    • Monique Snoeijen