Tekort in 2000 naar 0,2 procent

Het financieringstekort daalt volgend jaar naar 0,2 procent van het bruto binnenlands product. Dit komt overeen met zo'n 1,6 miljard gulden. Dit jaar bedraagt het tekort nog 0,5 procent. Als dit tempo van vermindering van het tekort wordt volgehouden, zal het tekort in 2001 omslaan in een overschot.

Dat blijkt uit vertrouwelijke cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) op Prinsjesdag, volgende week dinsdag, bekendmaakt in de Macro Economische Verkenningen (MEV). In 1974 was het de laatste keer dat de overheidsbegroting in evenwicht was om een jaar later te stijgen naar 4 procent.

Uit de maandelijks rapportages van Financiën voor het Internationaal Monetair Fonds blijkt dat het ministerie de CPB-cijfers als te somber aanmerkt. In de rapportage van juli staat juli het tekort vastgepind op 0,1 procent. De rapportage van augustus zou al een begrotingsevenwicht te zien geven.

Uit de MEV blijkt verder dat het CPB verwacht dat de staatsschuld volgend jaar daalt van 64,3 procent van het bruto binnenlands product dit jaar naar 61,6 procent in 2000. In 1996 lag dit cijfer nog op 75,3 procent en in 1992 op 80 procent. De norm die de Economische en Monetaire Unie hanteert voor de omvang van de staatsschuld is 60 procent.

Volgens het CPB dalen het komend jaar ook de werkloosheidscijfers, echter niet langer in het tempo van de afgelopen jaren. In 2000 verwacht het CPB 280.000 werklozen, 10.000 minder dan dit jaar. In voorgaande jaren daalde de werkloosheid evenwel gemiddeld met 70.000 personen per jaar.

Ook de werkgelegenheid zal niet meer zo sterk stijgen als voorheen. Het CPB schat dat in 2000 het aantal banen groeit met 1,5 procent, waar dat dit jaar nog 2,5 procent is. Tot ergernis van de werkgevers loopt de arbeidsinkomensquote, het deel van het bruto binnenlands product dat aan loonkosten opgaat, verder op. Zij vinden een percentage van 80 procent acceptabel, maar dit jaar zal de quote volgens het CPB op 83 procent liggen.

Uit de cijfers die het CPB volgende week dinsdag presenteert blijkt dat de groei voor dit jaar op 2,75 procent ligt en volgend jaar op 2,5 procent.

Ook daarin is het CPB volgens analisten te somber. Zij gaan er vanuit dat de komende jaren een groei van minstens 3 procent gehandhaafd blijft.