Platform: `Minder privacy als straf'

Er moet een mogelijkheid komen om wetsovertreders te straffen met een beperking van hun recht op privacy in plaats van een verblijf in de cel. Een voorbeeld hiervan is een openbaar register van verkeersovertreders. Dit bepleit het Electronic-Highway Platform Nederland in een reactie op de nota De digitale delta van minister Jorritsma (Economische Zaken), die vandaag wordt behandeld in de Tweede Kamer. De reactie van het platform is ondertekend door W.Deetman, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het platform. Tot het bestuur behoort ook het Kamerlid H. Voûte (VVD). Verder stamt het bestuur van het platform vooral uit het bedrijfsleven.

Als een ander voorbeeld van privacybeperking als straf noemt het platform het idee om recidiverende fraudeurs mét hun financiële gegevens op te nemen in een al dan niet volledig openbaar register. De auteurs noemen dergelijke straffen humaner en goedkoper dan detentie. In het buitenland zou positieve ervaring zijn opgedaan met privacybeperking van verkeersovertreders en van mensen die achterlopen met het terugbetalen van hun studieschulden. Op de kaft van de reactie, die naast de beperking van privacy nog 39 andere aanbevelingen bevat, staat vermeld dat onder meer de volgende Kamerleden het platform ondersteunen: M. van Zuijlen (PvdA), B. Bakker (D66), M. van der Hoeven (CDA). Ook FNV-voorzitter L. de Waal en VNO-NCW-voorzitter J. Blankert behoren tot de ondersteuners. Blankert is tevens vice-voorzitter van het platform. Van Zuijlen en Bakker maken deel uit van de raad van advies van het platform. Zijn doen dat overigens op persoonlijke titel en niet namens hun fractie.

Vanmiddag bespreekt de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken de nota De digitale delta met Jorritsma. De behandeling is live via het Internet te volgen op www.planet.nl/multimedia. Vanaf circa kwart voor zes geeft R. Pieper via de site commentaar en kunnen Internetters met hem in discussie. Het is het eerste Kamerdebat dat via Internet wordt uitgezonden.