Parijs: belasting in 2001 omlaag

Belastingverlaging in 2001, plus een geringe lastenverlaging in 2000, een begrotingstekort van 2,4 procent en een staatsschuld van net onder de 60 procent. Dat zijn enkele hoofdpunten die de regering-Jospin heeft bekendgemaakt na vaststelling van de begroting voor volgend jaar.

De reacties gisteren op het budget 2000 waren voorspelbaar verdeeld. De linkse coalitiepartijen waren tevreden. De verlaging van de BTW op bouwwerkzaamheden en huishoudelijk werk waren oude wensen van de socialisten. De Groenen zagen een aantal ecologische belastingmaatregelen doorgaan. Zo gaat de heffing op diesel weer omhoog, terwijl die op loodvrije benzine en LPG constant blijft.

De rechtse oppositie en de werkgevers spraken van ,,gemiste kansen''. President Chirac, die de vergaderingen van de ministerraad voorzit, liet via zijn woordvoerster weten dat hij ,,bezorgd'' was.

Volgens het staatshoofd (centrum-rechts) had meer moeten worden geprofiteerd van de economische groei ,,opdat de Fransen de vruchten plukken van hun arbeid en hun succes''.

Meer en snellere verlaging van de belastingen is een wens die het zakenleven en de rechtse partijen met elkaar delen. De totale belastingdruk (directe belastingen van centrale, regionale en plaatselijke overheden plus sociale premies) bereikte in 1999 een record: 45,3 procent van het bruto binnenlands product. In 2000 gaat die druk volgens verwachting terug naar 44,8.

De begroting gaat uit van een economische groei van 2,6 procent in 2000, tegen 2,3 dit jaar. De inflatie zou op 1 procent uitkomen, na 0,6 procent in 1999. De Franse financiële pers vraagt zich vanmorgen af of Frankrijk nog steeds `een slechte leerling in Europa' is: het begrotingstekort blijft relatief hoog, al is het kleiner dan dat van Duitsland. Het Franse begrotingstekort zakt van 2,7 in 1999 naar 2,4 procent in 2000. Vergoelijkend merkt men op dat de weg lang was: het hoogste recente tekort was 6 procent in 1993; daarna is het gestaag gedaald. In 2002 zou het tekort op 1 procent moeten uitkomen. De grootste vernieuwing is misschien de afschaffing van 49 belastingen: op huren, identiteitsbewijzen, examens en op het jeu de boule-spel.