NS-loket blijft nog kaartjes verkopen

De Nederlandse Spoorwegen blijven voorlopig kaartjes verkopen via de loketten. Er komt een grootschalig onderzoek naar de wensen van reizigers ten aanzien van de kaartverkoop. Dat heeft de NS gisteren toegezegd in overleg met onder andere de ouderenbonden en de Gehandicaptenraad.

Het plan van de NS om voor 2003 alle loketten te sluiten en de kaartverkoop alleen nog via automaten te laten verlopen leidde de afgelopen maanden tot veel kritiek. Ook intern bleek de NS-top verdeeld over dit plan. De discussie escaleerde toen duidelijk werd dat NS Reizigers, de divisie die verantwoordelijk is voor het personenvervoer, de sluiting van de loketten wilde versnellen. In een brief aan de ouderenkoepel CSO kondigde marketingdirecteur Van Eeghen het einde aan van de loketten waar minder dan twintig kaartjes per uur worden verkocht. Na een woedende reactie van de ouderenbonden trok NS-topman Den Besten binnen enkele uren publiekelijk dit besluit weer in.

Hoewel de NS-leiding gisteren heeft beloofd dat de sluiting van de loketten wordt uitgesteld, erkende ook CSO-voorzitter Sturkenboom na afloop van het overleg dat er geen sprake zal zijn van afstel. ,,Wij zullen er echter scherp op toezien dat de loketten pas verdwijnen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.''

Zo moeten de kaartautomaten veel gebruiksvriendelijker worden, zodat ook ouderen en mindervalide reizigers ze kunnen bedienen. Ook willen de consumentenorganisaties dat de NS haast maken met de invoering van een chipcard voor het openbaar vervoer. Met een dergelijke kaart, die registreert wanneer iemand de bus of trein in- of uitstapt, lost het probleem van de losse-kaartjesverkoop zich vanzelf op.