NAVO: Toestand in Kosovo wordt `steeds explosiever'

In Kosovo groeit de spanning nu de datum nadert waarop het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK al zijn wapens moet hebben ingeleverd. De NAVO meldt dat zowel aan Albanese als aan Servische kant sprake is van pogingen de situatie te destabiliseren.

Volgens de afspraken met de vredesmacht KFOR moet het Bevrijdingsleger op 19 september, zaterdag, zijn ontwapening hebben afgesloten. Zelf liet het UÇK gisteren al weten de demilitarisatie te hebben voltooid en meer dan tienduizend wapens te hebben ingeleverd in de door KFOR bewaakte depots.

Algemeen gaat men er bij de NAVO en KFOR van uit dat talrijke leden van het UÇK, al dan niet buiten de controle van de leiding, zich niet aan de afspraken hebben gehouden. De NAVO waarschuwde het UÇK gisteren dat ,,demilitarisatie niet in overeenstemming is met de vorming van een leger''. ,,Elke poging van het UÇK om een soort defensiemacht te vormen, of wat voor militaire of paramilitaire groep dan ook, zal worden beschouwd als strijdig met het akkoord [met KFOR] en zal als zodanig worden behandeld'', zo heette het in de verklaring.

Volgens NAVO-woordvoerders is de situatie de laatste dagen ,,steeds explosiever'' geworden. Zegslieden van de verdragsorganisatie zeiden gisteren dat ,,subversieve elementen ontsnappen aan de controle van het UÇK, dat zelf ten prooi is aan interne verdeeldheid''.

Ook over het gedrag van de Serviërs bestaat bezorgdheid. KFOR-soldaten ontdekten gisteren in de woning van een Serviër in Gnjilane een aanzienlijke hoeveelheid verborgen wapens: granaten en raketten. In Strpce werd een Serviër betrapt met twee handgranaten en een grote hoeveelheid munitie; elders werd een uniform van de Servische militaire politie gevonden. Eerder deze week waarschuwde de opperbevelhebber van de NAVO, generaal Wesley Clark, voor ,,georganiseerde Servische pogingen'' om het vredesproces te verstoren. Destabiliserende elementen, aldus NAVO-woordvoerders in Priština, worden mogelijk vanuit Belgrado gedirigeerd en gecoördineerd.

Er is volgens de NAVO de laatste dagen sprake van een duidelijk georganiseerde terugkeer van eerder gevluchte Serviërs naar Kosovo. In Kosovska Mitrovica, de stad in het noorden van Kosovo die nog steeds verdeeld is in een Albanese en een Servische wijk, zijn zeker honderdvijftig Serviërs teruggekeerd. Volgens de vredesmacht KFOR worden aan beide zijden in Kosovska Mitrovica pogingen ondernomen de spanning hoog te houden; er zou sprake zijn van ,,georganiseerde Servische pogingen om de etnische spanning te vergroten'', terwijl het UÇK aan de andere kant van de rivier die door de stad loopt tracht de emoties onder de Kosovaarse inwoners op te zwepen. (AP, AFP)