Milieu 2

In het artikel `Druk op milieu daalt ondanks groei economie' wordt een al haast klassieke denkfout gemaakt. In werkelijkheid neemt de druk op het milieu nog steeds toe, alleen minder snel. Er komt nog steeds meer afval, mest CO2 enz. in het milieu dan het milieu kan dragen. Alleen naar verhouding minder dan vroeger.

    • E. Voogd