Milieu 1

In het artikel `Druk op milieu daalt ondanks groei economie' (NRC Handelsblad, 10 september) wordt de boodschap van de Club van Rome in 1972 correct geciteerd als ,,een ongebreidelde economische groei gaat ten koste van het milieu''. Het nieuwe CBS rapport zou deze stelling nu logenstraffen door de `ontkoppeling van groei en vervuiling' aan te tonen.

Daarbij wordt echter vergeten dat er geen `ongebreidelde groei' heeft plaatsgevonden. Er is niet gebeurd waar de Club van Rome voor waarschuwde, omdat bewust of onbewust naar de waarschuwing is geluisterd. De nu door het CBS gevonden ontkoppeling is vaak voorspeld door `milieu'-economen en even vaak ontkend door `mainstream'-economen. De aangetoonde ontkoppeling heeft natuurlijk niet vanzelf plaatsgevonden, maar is juist het gevolg van het – door de laatsten meestal niet gewenste – `breidelen' van de groei door steeds strikter milieubeleid. Het is daarom heel verheugend dat dit nu succes blijkt te hebben en heeft geleid tot voortgaande groei en tot vermindering van de vervuiling die daar `vroeger' bij leek te horen. Deze `ontkoppelingswet' is niet nieuw in de economie: voor andere productiefactoren als arbeid en grondstoffen is hij al lang geleden ontdekt. De factor milieu is pas later schaars geworden.

    • Dr. Paul E. Metz