Meer vlinders in Nederland

Er zijn dit jaar meer vlinders in Nederland. Dit komt mede door de gunstige weersomstandigheden in deze zomer. Enkele algemene soorten laten een licht herstel zien na de achteruitgang van de laatste jaren. Het gaat hierbij vooral om algemeen voorkomende vlinders waaronder bijvoorbeeld het Groot koolwitje en het Boomblauwtje. Uit cijfers van het CBS en de Vlinderstichting blijkt ook dat de zeldzame soorten niet in aantal toenemen.