Medici Maastricht eisen uitleg

De hoogleraren van de medische faculteit van de Universiteit Maastricht (UM) hebben gisteren in een brief de raad van toezicht van de UM gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurscrisis rond de faculteit.

Volgens het universiteitsblad Observant betwijfelen de hoogleraren of het college van bestuur vorige week zorgvuldig heeft gehandeld door de complete leiding van de faculteit op non-actief te stellen.

Dat bleek dinsdag tijdens een besloten vergadering van dertig tot veertig hoogleraren. De vergadering was bijeengeroepen door het stafconvent van het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Als reden voor het naar huis sturen van het vierkoppige faculteitsbestuur noemde het college van bestuur eerder: enkele niet-correcte hoogleraarsbenoemingen, de trage gang van zaken rond de biomedische technologie en de niet-sluitende begroting voor volgend jaar. Dat vinden de hoogleraren te vaag. Het extern onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de argumenten.

Prof. J. van Engelshoven, voorzitter van het stafconvent, noemt in de vandaag verschenen editie van Observant de actie van het college van bestuur ,,betrekkelijk overhaast". Volgens hem is het ,,niet op een nette en correcte manier" gegaan. Van Engelshoven doelt onder meer op het verzuim van het college van bestuur om de faculteitsraad te horen. Bij ontslag of benoeming van de decaan of andere leden van het faculteitsbestuur is dat verplicht.

De brief aan de raad van toezicht is ook ondertekend door de wetenschappelijke directeuren van de aan de faculteit verbonden onderzoeksinstituten.

Directeur prof. W. Saris, van het instituut Nutrim, in het universiteitsblad: ,,We zijn verbijsterd over de snelle escalatie en de abruptheid van de besluiten. Hadden er niet zwaardere signalen naar het faculteitsbestuur moeten gaan?"

Leden van de faculteit geneeskunde hebben tegenover het blad bevestigd dat de op non-actief gezette faculteitsdecaan prof. V. Bonke een eigenmachtig benoemingenbeleid had. J. Talmon, voorzitter van de faculteitsraad geneeskunde, zegt dat veel benoemingen rammelden.

H. Ruyters, hoofdbedrijfsvoering geneeskunde, meldt: ,,Bonke (..) trad te eigenmachtig op. Hij deelde cadeautjes uit, vroeg mensen of ze bij hem wilde komen werken. Zo gaat dat hier niet."

Verder waren er ook trage procedures, problemen die het bestuur niet snel genoeg wist op te lossen en een faculteitsraad die zich niet serieus genomen voelde door het faculteitsbestuur.

Bonke, inmiddels thuis na de ,,dolkstoot" die hij van het college van bestuur kreeg, geeft tegenover het universiteitsblad toe dat benoemingen van hoogleraren niet altijd vlekkeloos zijn verlopen. ,,Ik heb er wel eens mee gerommeld om het te versnellen." Maar om dát, en onder meer de nog niet afgeronde begroting, als aanleiding te nemen voor het ontslag van het complete bestuur, dat vindt Bonke ,,wel erg ver gezocht".

Volgens Bonke ligt de oorzaak in een verschil van mening over de toekomst van de samenwerking met het AZM. Bonke streefde naar een volledige fusie. Ook elders in het land is voor die lijn gekozen. Vooral met voorzitter dr. K. Dittrich van het college van bestuur ,,valt daar niet over te praten", zegt Bonke.

Om de bestuurlijke impasse te doorbreken heeft het college van bestuur deze week mr. A. Luermans, directeur van de rechtenfaculteit, benoemd tot interim-directeur bij de faculteit geneeskunde in Maastricht. De verwijderde decaan Bonke heeft ,,op advies van vrienden" een advocaat in de arm genomen.

publicatie www.nrc.nl/Doc