Lastenverlichting

Nadat jarenlang de lasten voor gewone burgers, ondanks alle beweringen van het tegendeel, continu zijn gestegen schijnt er nu toch sprake te zijn van lastenverlichting in de nabije toekomst. Het zijn vooral de gewone Nederlanders die zelf voor hun gezin willen zorgen die keer op keer het slachtoffer zijn geworden van de vaak gezinsonvriendelijke maatregelen van de huidige paarse coalitie. Een van de meest opvallende maatregelen was vorig jaar de verhoging van BTW voor drinkwater. Dat mensen met een gezin hier meer onder lijden dan mensen zonder gezin lijkt nogal vanzelfprekend. En zo zijn er talloze maatregelen getroffen en liggen er nog in het verschiet.

Nu sprake is van lastenverlichting worden als eerste onderwerpen genoemd het verlagen van het BTW-tarief voor kappers en voor schoenen. Het is maar wat je eerste levensbehoeften zijn.

    • Dr.Ir A.W.M. Kok