Kinderbijslag 2

Eén van de grote mondiale problemen nu en in de nabije toekomst is de overbevolking. De fracties van PvdA en D66 denken daar blijkbaar niet aan bij hun plannen om de kinderbijslag te verhogen of gunstige kinderaftrek in het belastingstelsel in te voeren. Met een beperkt aantal schaarse goederen tot onze beschikking zal de wereldbevolking moeten stabiliseren. Het geven van kinderbijslag, in ieder geval voor een derde kind of meer, is onverantwoordelijk voor toekomstige generaties.

Belangrijker is om de kinderen die er zijn goede toekomstperspectieven te bieden, in plaats van het nemen van kinderen financieel te stimuleren. Veel beter zou het zijn om vanaf het derde kind ouders procentueel flink op hun salaris te korten. Het kabinetsbeleid is echter tegenovergesteld: hoe meer kinderen, hoe meer geld. Veel eerlijker is het om kinderbijslag, voor de eerste twee kinderen (één kind per persoon) inkomensafhankelijk te maken. Inkomensgroepen van een ton of meer hoeven sowieso geen kinderbijslag. Het nemen van kinderen is een bewuste keuze, ouders zullen daar de financiële gevolgen van moeten kunnen dragen. Lagere inkomensgroepen zullen steun moeten krijgen, maar verder is het verzorgen van kinderen taak van de ouders. Onderwijs, daarentegen, is een zaak van de overheid. Onderwijs, inclusief hoger onderwijs, moet voor iedereen toegankelijk blijven.

    • Floris van den Berg