Kasteel van Maarten van Rossum

Archeologen leggen langs de Maasdijk bij Poederoijen in de Bommelerwaard restanten bloot van het kasteel van Maarten van Rossum. Het is in verband met werkzaamheden in het kader van de dijkverzwaring de laatste kans om de precieze situering van het kasteel te achterhalen. (Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold)