Kamer: gelijke rechten EU-werknemers

Niet alleen bouwpersoneel uit landen van de Europese Unie moet aanspraak kunnen maken op goede arbeidsvoorwaarden. Ook buitenlandse werknemers uit andere sectoren moeten kunnen rekenen op goede Nederlandse regelingen op het gebied van bijvoorbeeld minimale beloning, gezondheid en veiligheid. Dat zei een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en CDA gisteren in een debat over grensoverschrijdende arbeid. De Tweede Kamer wees erop dat in de metaalsector, de zorg en het onderwijs grote personeelstekorten zijn. Naast de bouw lijkt dus bij tal van andere sectoren een grote behoefte aan buitenlands personeel. De Kamer wil laten onderzoeken of deze sectoren ook behoefte hebben aan rechtsgelijkheid voor hun buitenlands personeel. (ANP)