Kader vakbond voor hogere looneis

De kaderleden van FNV Bondgenoten vinden de looneis van 0,5 tot 1 procent bovenop de inflatie te laag. Volgens CAO-onderhandelaar en voormalig voorzitter H. Krul is bij de ledenraadplegingen van de afgelopen weken duidelijk geworden dat het kader aanstuurt op een hogere looneis dan het bestuur had voorgesteld.

Maandag maakt de vakcentrale FNV haar definitieve looneis bekend. De hoogte zal voor een belangrijk deel worden bepaald door het inflatiecijfer zoals dat in de Macro-Econonimsche Verkenningen (MEV) is meegenomen. Lange tijd gold een inflatiepercentage van 1,5 als richtlijn, maar de afgelopen maand is de inflatie opgelopen. De kans is groot dat het uiteindelijke inflatiecijfer de 2 procent passeert. Een hogere inflatie en een hardere eis van het vakbondskader kunnen de looneis opstuwen tot 3 procent of meer. (ANP)