Kabinet wil ondernemers stimuleren

Het aantal startende ondernemers moet deze kabinetsperiode toenemen van 40.000 naar 50.000 per jaar. Het kabinet trekt daar ruim 2 miljard gulden voor uit. Een groot aantal wetten zal worden aangepast of ingetrokken om ondernemen aantrekkelijker te maken.

Dat staat in de nota `De ondernemende samenleving, die staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) vanmiddag zou presenteren.

Nederlanders ondernemen nu te weinig, zo vindt het kabinet. Het aantal startende ondernemers blijft procentueel ver achter bij dat in andere landen. Vooral het aantal technostarters en exporterende bedrijven is volgens Ybema in Nederland te laag.

Om afgestudeerden, ouderen en allochtonen te stimuleren een eigen bedrijf te beginnen, wordt de Vestigingswet grotendeels ingetrokken. Daardoor kunnen mensen zonder het vereiste middenstandsdiploma een onderneming starten. De Faillissementswet wordt aangepast, zodat bedrijven die te kampen krijgen met betalingsproblemen minder snel failliet gaan.

Ook in het onderwijs zal veel veranderen. Iedere opleiding moet aandacht besteden aan ondernemerschap. Daarvoor zal een onderwijswerkgroep worden opgericht. Het ministerie van Economische Zaken draagt ruim 40 miljoen gulden bij voor het oprichten van een bedrijvenloket, waardoor bedrijven attent gemaakt worden op subsidies en andere stimuleringsregelingen.

Via fiscale stimulansen investeert de overheid de komende jaren 845 miljoen gulden in ondernemerschap. Het ministerie van Grote Stedenbeleid en Integratie draagt in totaal ruim één miljard gulden bij om `de zachte economie' (de sociale verhoudingen) en de `fysieke infrastructuur' (bedrijventerreinen) te steunen.

Het plan van Ybema sluit aan bij kritiek die gisteren door voorzitter H. de Boer van MKB-Nederland werd geuit. De Boer, die gisteren de nota `Industriebeleid specifiek voor het MKB' presenteerde, verwijt de overheid ,,schizofreen beleid''. ,,De regelzucht van de overheid is eerder toe- dan afgenomen, er bestaat een enorme wirwar aan regels'', aldus De Boer. Hij pleit voor een algemener beleid in plaats van het huidige specifieke beleid. ,,Zo worden grote delen van het bedrijfsleven buitengesloten.''