Harde kern van werklozen neemt af

Oudere werkzoekenden en langdurig werklozen profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder deze `harde kern' werkzoekenden was de afgelopen maand een kwart lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Langdurig werklozen en werkzoekenden ouder dan 35 jaar vormen ruim de helft van het werklozenbestand. Hun werkloosheid daalt sneller dan die onder jongeren en werkzoekenden die korter dan een jaar staan ingeschreven bij het arbeidsbureau. Onder schoolverlaters is de werkloosheid zelfs licht gestegen.

De werkloosheid als geheel daalde in een jaar met 60.000 tot 213.000, 3,1 procent van de beroepsbevolking. Dat is een fractie hoger dan een maand eerder, toen dat aantal op 209.000 kwam. Het verschil schrijft het CBS toe aan seizoensinvloeden. Schoolverlaters zorgen in deze periode voor een extra instroom van ongeveer 10.000.

Gecorrigeerd voor de seizoensinvloeden daalde de werkloosheid in een maand van 224.000 tot 219.000. Gemiddeld daalde de werkloosheid de afgelopen twaalf maanden met 5.000 per maand. Dat is een trendbreuk met de twaalf maanden daarvoor, toen de daling gemiddeld 8.000 per maand bedroeg. De werkloosheid is sinds 1994 niet meer gestegen.